Om oss

Drive-in Boatwash ble gunnlagt i 2004 og tilbyr stasjonære og mobile anlegg for skrogvask av fritidsbåter. Skrogvaskanlegget rengjør båtens skrog, mens båten fortsatt ligger i vannet. Prosessen tar 15-20 min og fjerner begroing på båtens skrog.

Enklere vedlikehold

Anlegget bidrar til et enklere vedlikehold uten at båten må tas opp på land. Som et resultat sparer båteiere både tid og penger på selve vedlikeholdet som tradisjonelt sett er en tungvinn og langtekkelig prosess. Etter en rask tur i skrogvaskmaskinen fjernes begroing som umiddelbart resulterer i økt fart og redusert drivstofforbruk.

Miljøfordeler

Den aller største vinneren er miljøet. Jevnlig vask i skrogvaskanlegget eliminerer nemlig behovet for bruk av giftig bunnstoff. Bunnstoffets formål er å redusere begroing på båtens skrog, slik at båten går lettete i vannet. Bunnstoff males på båtens skrog årlig eller annethvert år. Fordi bunnstoffet inneholder giftige kjemikalier har jordsmonnet i småbåthavner og opptaksplasser blitt så forurenset at barn frarådes å leke der. Værst av alt så ender mesteparten av giftstoffene fra bunnstoffet i sjøen og skader økosystemet under havoverflaten.

Fordi båten raskt og enkelt kan vaskes i løpet av sesongen, og på den måten fjerne begroing jevnlig, kan båteiere erstatte det giftige bunnstoff med f.eks en hard epoxy.

Pilotprosjekt

Vollen Marina i Asker installerte Norges første skrogvaskeanlegg sommeren 2017 og er et pilotprosjekt med støtte fra Miljødirektoratet for miljøvennlig vedlikehold av fritidsbåter. På Vollen Marina testes også andre miljøvennlige alternativer i kombinasjon med skrogvask, som ulike typer hard coatings, ultralydteknologi mm. Les mer om skrogvaskanlegget i Båmagasinet her.

Animerte bilder

Nedenfor er animerte bilder av maskinen, samt en kort animasjonsfilm. Flere bilder av maskinen finnes under fanen bilder.

Slik vasker du båten i skrogvaskeren