Miljø

Tradisjonelt vedlikehold

Som båteier tar man opp båten sin hvert år for å rengjøre skroget. De fleste maler båtene sine med bunnstoff som inneholder giftstoffer som begrenser påvekst av skjell og rur. For mye begroing vil øke drivstofforbruket og dermed utslippet i naturen. Som en konsekvens blir båten også vanskeligere å navigere. Et rent skrog er derfor viktig for en båteier, slik at drivstofforbruket holdes nede og driftsikkerheten opprettholdes.

Problemet er at bunnstoffet som skal forhindre begroing er giftig og til stor skade for miljøet i havet og områder der båtene tas opp på land for vedlikehold. Giftstoffene består i stor grad av tungmetaller (kobber og sink) som ikke forsvinner fra naturen og dermed øker hvert år. Mange småbåthavner er faktisk så giftige at det advares mot at barn leker i jorden.

Miljøvennlig vedlikehold

Så, finnes det et alternativ til bunnstoff, og kan vedlikehold gjøres på en mer miljøvennlig måte? Ja, og ja.

Et skrogvaskanlegg som vasker båten med store børster, mens båten ligger i sjøen er et miljøvennlig alternativ til å vedlikeholde sin båt på. Båteieren kjører båten inn i skrogvaskanlegget og på 15-20 min er skroget rengjort. For best resultat er det viktig at prosessen gjentas jevnlig i løpet av sesongen. Med denne metoden vil man unngå tradisjonelt vedlikehold som innebærer spyling av skrog hver høst og påføring av nytt giftig bunnstoff om våren.

En båt som vaskes jevnlig vil være enklere å navigere og bruke mindre drivstoff som reduserer utslipp i naturen.

En annen, ikke så åpenbar miljøgevinst er at jevnlig vask også bidrar til at biologisk materiale ikke fraktes med båtens skrog fra ett område til et annet område. Enten ved at en båteier har vært på seiltur utenlands og kommer returnerer til sin lokale havn i Norge, eller ved at en saltvannsbåt tar turen til et ferskvann/opp en elv.